Wednesday, March 28, 2012

Apa ada pada 'NURI ALI ARBAIN'

NURI ALI ARBAIN
NNaif
UUntung
RRamah
IIkhlas
AAmanah
LLemah-lembut
IIdealistik
AAlim
RRealistik
BBijaksana
AAbadi
IIntuitif
NNaif
Apa ada pada nama?


No comments: